Ceny usług księgowych ustalamy indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji.

Zależą one od:

  • formy ksiąg podatkowych (np. Księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
  • formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o.),
  • branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna),
  • ilości dokumentów księgowych,
  • liczby zatrudnionych pracowników,

Wszystkie usługi oferujemy po atrakcyjnych cenach.