Jesteśmy biurem, składającym się z wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych.
Posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia tego typu usług oraz objęci jesteśmy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Celem naszej działalności jest odciążenie klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z Urzędem Skarbowym i ZUS, tak aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością.

Usługi prowadzimy w oparciu o programy komputerowe zgodne z polskimi wymogami prawnymi.
Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług oraz dyskrecję w powierzonych nam sprawach.

Nasze biuro działa na rynku na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Ministerstwa Finansów nr. 423/2002.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów.
Obsługujemy firmy o zróżnicowanym zakresie działalności, działających jako osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego.

Zapraszamy do współpracy.